neděle 22. listopadu 2009

Námitky a připomínky k územnímu plánu

O víkendu jsem společně s několika ochotnými lidmi dal dohromady námitky a připomínky v podobě, o které se domníváme, že je dostatečně kompromisní a tedy přijatelná pro maximum obyvatel osady Lahovské. Kompletní text naleznete v PDF formátu zde.

Námitka má větší váhu než připomínka. Bohužel námitku může vznést pouze zastupitelstvo obce nebo občan, jehož se nějakým způsobem dotýká (např. s ní sousedí) veřejně prospěšná stavba uvedená v územním plánu. "Naštěstí" můj pozemek tuto podmínku splňuje, proto podávám námitku svým jménem. Nabízím vám se k těmto námitkám připojit svým podpisem a tím dodat jejímu znění větší váhu.

Zároveň se budu snažit předložit tento text i s maximem vašich podpisů zastupitelstvu Velké Chuchle s cílem, aby vzali námitky a připomínky za své a přednesli je jménem celé obce. Vaše podpisy v tom určitě sehrají důležitou roli.

Bohužel je na vše velmi málo času. Zasedání zastupitelstva by mělo být 30.11. a vše musí odejít na magistrát do 9.12.2009. Na pozdější námitky a připomínky k územnímu plánu nebude brán zřetel.

Chcete-li se tedy připojit svým podpisem, máte několik možností:
  • podpisový arch budu mít osobně na veřejné schůzky o územním plánu pro Chuchli, kterou svolal starosta na 23.11 od 18h v ZŠ Charlotty Masarykové,
  • nebo si vytiskněte text s námitkami a připomínkami a k tomu podpisový arch (ke stažení zde), to podepište (případně nechte podepsat i sousedy) a dejte do mé poštovní schránky (Jiří Barcal) nejpozději do neděle 29.11 (nevíte-li, kde mám schránku, zavolejte mi na 737200490),
  • kontaktujte mě na telefonu 737200490 a domluvíme, kde bychom se setkali.
Děkuji za spolupráci
Jiří Barcal

neděle 8. listopadu 2009

Nový územní plán k veřejnému projednání

Útvar rozvoje hl. m. Prahy připravuje nový územní plán, ze kterého pro území osady plynou nějaká budoucí omezení. Dále se pokusím shnout některá fakta, která jsem z nového územního plánu vyčetl:
  1. komunikace mezi Chuchlí a Radotínem (s místním názvem Lahovská) byla nově klasifikována jako veřejně prospěšná stavba (číslo DK/105 s komentářem "páteřní komunikace transformačního území Lahovská"). Podle mých informací je to v souladu s nově připravovanou verzí Zastavovacích podmínek. Komunikace je v zastavovacích podmínkách navržena jako 12m (podle telefonické informace od arch. Smutné, nevím ale, zda je navržena takto široká v celé délce). Vyplývá z toho mj. i to, že až se najdou peníze na stavbu, mohly by pozemky v okolí být vyvlastněny, pokud se magistrát s vlastníky nedohodne.
    Vedle toho komunikace z Chuchle na Lochkov (ul. Na Hvězdárně) na rozdíl od stávajícího územního plánu není klasifikována jako veřejně prospěšná.
  2. V návrhu není řešeno vedení komunikace z Chuchle do Lochkova mimo stávající úzkou komunikaci kolem Štičkova sadu. Zdá se, že se nikdo nezabýval možností vybudovat novou komunikaci pod pozemky a vést dopravu mimo území osady.
  3. napojení ul. Lahovská na ul. Na Hvězdárně bude přes stávající ul. Polní. V původním územním plánu se počítalo s tím, že se vybuduje nová propojka vedle těch pár pozemků, které leží pod ul. Polní. Neznám důvod, proč se takto rozhodli, osobně mi přišlo jednodušší vybudovat komunikaci na poli než rozšiřovat stávající úzkou ulici Polní na úkor sousedních již dosti malých pozemků.
  4. Kód využití území celé osady je navržen jako "A" (tj. nejnižší), což zjednodušeně řečeno určuje poměr zastavěné plochy a zahrady. Pokud jsem to pochopil správně, zastavěno smí být u tohoto kódu využití pouze 20% pozemku. Tj. na 400m2 pozemku smí být zastavěno 80m2. To samozřejmě až v době, kdy bude možné na území stavět.
Podrobněji si můžete územní plán prostudovat sami v budově magistrátu na Jungmannově náměstí a na následujících internetových stránkách:
Od 2. listopadu do 9. prosince 2009 může kdokoliv podávat připomínky. Vlastníci dotčených pozemků mohou podávat námitky. Způsob podávání připomínek a námitek je popsán na internetových stránkách územního plánu.

Pokud vše půjde podle plánu, měl by nový územní plán platit od roku 2012.

Pokud vás napadne ještě další věc, která se týká nového územního plánu a je podle vašeho názoru problematická, napište ji pod tento článek nebo na e-mail jiri.barcal@lahovska.info. Na konci listopadu zajdu na úřad v Chuchli a proberu s nimi případné připomínky a námitky. Tím nebráním těm, kteří chtějí podat připomínky sami.