úterý 15. ledna 2008

Dopravní opatření v osadě

Na stránkách www.chuchle.cz byly zveřejněny podrobnosti týkající se komuniace Na hvězdárně včetně části, která prochází osadou. Podrobnosti naleznete v samostatném dopise.

Odstranění popelnic

Na začátku roku 2008 byly odstraněny společné popelnice určené pro směsný odpad. Stalo se tak poté, co magistrát přestal hradit svoz společných popelnic umístěných v chatových osadách.

Informace, které se k tomuto tématu objevily na stránkách Velké Chuchle, si můžete přečíst zde:
Rozhodnutí magistrátu pravděpodobně vychází z toho, že podle vyhlášky 5/2007 Sb. HMP je každý majitel pozemku povinen zajistit likvidaci odpadu na vlastní náklady. V případě rekreačních chat si buď odpad má zlikvidovat v místě trvalého bydliště nebo si objednat sezónní svoz odpadu.

Všechny důležité informace si přečtěte na stránkách Velké Chuchle, kde jsou uvedena také telefonní čísla pro objednání popelnic.

Mohu posloužit svými zkušenostmi z osady. Popeláři jezdí pravidelně každý čtvrtek ráno (cca kolem 7h). V zimních obdobích v případech, kdy se popelářský vůz nemohl vyšplhat do kopce, přijeli okamžitě v nejbližším možném termínu. Pokud si objednáte popelnici, lze vybírat z různých velikosti, svoz může být týdně, jednou za 14 dní nebo jednou za 30 dní. Pro vaši informaci, loni jsem platil za svoz 120l popelnice (standardní velikost, lze objednat i menší) jednou za 14 dní 1224 Kč za rok. Popelnice je zdarma, pokud vám ji někdo ukradne, další si už musíte zaplatit. Popelnice dodávají umělohmotné s kolečky, takže je lze pohodlně dopravit před zahradu. Popeláři nezajíždějí do malých uliček. Přesto se zatím podařilo vždy rozumně domluvit, aby se popelnice nemusela odvážet daleko.

Nabízí se otázka, zda by se zahrádkáři, kteří nemají auto a kteří jsou v osadě pouze přes sezónu, nemohli domluvit na objednání společné popelnice se zámkem. Podle mého odhadu by pro cca 10 lidí (nikoliv pozemků) měl stačit jeden 1100 l kontejner (klasická velikost, kterou známe za sídlišť), který by se odvážel jednou za 14 dní. Pokud by se tato popelnice svážela v sezóně (tj. duben až říjen), pak by cena pro jednoho člověka vyšla cca 350 Kč za rok. Tuto cenu pouze odhaduji, vychází z nabídky Pražských služeb, kde cena svozu této popelnice (bez zámku) jednou za 14 dní je 5260 Kč. Doporučenou produkci odpadu na člověka jsem počítal necelých 8 litrů (odhad jsem podle přílohy výše zmíněné vyhlášky).

středa 2. ledna 2008

Připomínky k zastavovacím podmínkám

Na základě připomínek z těchto stránek a těch, které jsem obdržel e-mailem, jsem zpracoval připomínky k textu Zastavovacích podmínek.

Dopis jsem osobně předal na Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Připomínky budou zapracovány do nové verze dokumentu nejdříve v únoru 2008.

Dopis se zpracovanými připomínkami (582 kB)