úterý 23. října 2007

Náměty a připomínky k Zastavovacím podmínkám

Máte-li nějaké náměty a připomínky k Zastavovacím podmínkám, můžete je uplatnit následovně:
  • písemně zaslat na Městský úřad ve Velké Chuchli
  • zadat jako komentář k jakémukoliv článku na těchto stránkách
  • zaslat mi je na mou e-mailovou adresu nebo zavolat na číslo, které naleznete v zápatí této stránky
Na úřad zašlete připomínky nejlépe do 16. listopadu 2007. Všechny smysluplné příspěvky a náměty, které se dostanou ke mně do konce listopadu 2007 zkompletuji a předám k zapracování do další verze dokumentu.

Velmi doporučuji si prostudovat celý text dokumentu až do konce a prohlédnout si grafické přílohy, které jsou skryty pod jednotlivými odkazy v textu. Zároveň prosím mějte na paměti, že:
  • se jedná o první pracovní verzi
  • dokument je tvořen tak, aby mohl být platný na dlouhou dobu a navržené změny se budou (pokud na to budou prostředky) realizovat několik desítek let
  • žádné soukromé pozemky se vyvlastňovat nebudou a ani nemohou, protože se v případě navrhovaných změn nejedná o "veřejný zájem" tak, jak je formulován v zákonech. Je pravda, že realizovatelnost některých kroků může být podmíněna ochotou některých vlastníků ustoupit se svými pozemky (např. ve prospěch rozšíření komunikace), v každém případě k tomu může dojít až poté, co tito vlastníci s odprodejem pozemků budou souhlasit
  • jak je uvedeno na začátku dokumentu, většina změn navrhovaných autory v dokumentu je motivována vytvořením takových podmínek, aby bylo možné na území osady stavět rodinné domky nebo provádět jiné stavební úpravy stávajících objektů (což nyní není možné). I když si myslíte, že vás to momentálně netrápí, nelze nikdy vyloučit, že během třeba 10 nebo více let se situace ve vašem případě změní. Navíc na MěÚ v Chuchli a na stavebním odboru v Radotíně se stále opakují četné dotazy typu, "kdy už bude možné v Chuchli stavět" nebo "mohu si přistavět místnost, přestavět koupelnu atd.". Dovolím si tvrdit, že bez existence schválené verze tohoto dokumentu, nad kterým nyní diskutujeme, a realizace navržených kroků, to nikdy možné nebude.

pondělí 22. října 2007

Zastavovací podmínky osady (1. pracovní znění)

Pod tímto odkazem naleznete první verzi dokumentu, který vypracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Tímto dokumentem se po zapracování všech připomínek bude řídit městský úřad při plánování budování místní infrastruktury. Vznik tohoto dokumentu je mj. podmínkou pro získání povolení pro stavební úpravy na stávajících objektech a budování rodinných domků.

Tento dokument je v papírové podobě k dispozici na Městském úřadě ve Velké Chuchli. Abych dokument zpřístupnil ke podrobnému studiu více lidem, převedl jsem jej do elektronické podoby.

Je dobře, že po několika letech urgování ze strany městského úřadu konečně tento dokument vznikl. Určitě v něm je plno věcí, u kterých se vám při prvním čtení "zježí vlasy na hlavě". Chtěl bych apelovat, abyste jej chápali jako podklad k diskusi, z níž nakonec můžeme mít prospěch všichni, a nikoliv jako útok na vás, vaše pozemky atd. Tým lidí, kteří dokument zpracovávali, sem přinesli odborný a nezávislý pohled na budoucí využití území s platností na několik desítek let dopředu a v některých případech museli odhlédnout od historie, případně těžkostí při vyjednávání s majiteli dotčených pozemků apod.

Nabízím tyto stránky, svou e-mailovou adresu a svůj čas k tomu, abych shromáždil vaše připomínky, které se stanou podkladem pro vznik další verze dokumentu.

neděle 21. října 2007

Nová podoba internetových stránek

Internetové stránky, na které jsem umisťoval novinky a zajímavosti týkající se dění v osadě Lahovské ve Velké Chuchli, budete nově nacházet na této adrese http://www.lahovska.info. Hlavním impulsem pro jejich zřízení bylo iniciovat plodnou diskuzi nad Zastavovacími podmínkami, které zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Nové internetové stránky budou pro vás nejen přehlednější, ale lépe umožňují vaše zapojení nejen do zmíněné diskuze.

Budu vděčný za jakýkoliv váš komentář, radu nebo doporučení.