úterý 23. října 2007

Náměty a připomínky k Zastavovacím podmínkám

Máte-li nějaké náměty a připomínky k Zastavovacím podmínkám, můžete je uplatnit následovně:
  • písemně zaslat na Městský úřad ve Velké Chuchli
  • zadat jako komentář k jakémukoliv článku na těchto stránkách
  • zaslat mi je na mou e-mailovou adresu nebo zavolat na číslo, které naleznete v zápatí této stránky
Na úřad zašlete připomínky nejlépe do 16. listopadu 2007. Všechny smysluplné příspěvky a náměty, které se dostanou ke mně do konce listopadu 2007 zkompletuji a předám k zapracování do další verze dokumentu.

Velmi doporučuji si prostudovat celý text dokumentu až do konce a prohlédnout si grafické přílohy, které jsou skryty pod jednotlivými odkazy v textu. Zároveň prosím mějte na paměti, že:
  • se jedná o první pracovní verzi
  • dokument je tvořen tak, aby mohl být platný na dlouhou dobu a navržené změny se budou (pokud na to budou prostředky) realizovat několik desítek let
  • žádné soukromé pozemky se vyvlastňovat nebudou a ani nemohou, protože se v případě navrhovaných změn nejedná o "veřejný zájem" tak, jak je formulován v zákonech. Je pravda, že realizovatelnost některých kroků může být podmíněna ochotou některých vlastníků ustoupit se svými pozemky (např. ve prospěch rozšíření komunikace), v každém případě k tomu může dojít až poté, co tito vlastníci s odprodejem pozemků budou souhlasit
  • jak je uvedeno na začátku dokumentu, většina změn navrhovaných autory v dokumentu je motivována vytvořením takových podmínek, aby bylo možné na území osady stavět rodinné domky nebo provádět jiné stavební úpravy stávajících objektů (což nyní není možné). I když si myslíte, že vás to momentálně netrápí, nelze nikdy vyloučit, že během třeba 10 nebo více let se situace ve vašem případě změní. Navíc na MěÚ v Chuchli a na stavebním odboru v Radotíně se stále opakují četné dotazy typu, "kdy už bude možné v Chuchli stavět" nebo "mohu si přistavět místnost, přestavět koupelnu atd.". Dovolím si tvrdit, že bez existence schválené verze tohoto dokumentu, nad kterým nyní diskutujeme, a realizace navržených kroků, to nikdy možné nebude.