středa 25. února 2009

Veřejná dražba chaty v Třešňovce

Paní z ministerstva mě požádala, abych zveřejnil informaci o chystané dražbě zahradního domku s pozemkem, který se nachází v osadě Třešňovka.

Dražba probíhá 31.3.2009 v 10h na FÚ v Praze 9.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR.

Veřejná prezentace nové verze zastavovacích podmínek

Dne 12. března 2009 v 19h v Základní škole Charlotty Masarykové v Chuchli se bude konat veřejné setkání mezi obyvateli osady Lahovská a týmem z ÚRHMP, který zpracovává zastavovací podmínky pro území osady. Vedoucím týmu je paní ing. arch Eva Smutná z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.
Cílem setkání je především:
  • informovat o aktuálním stavu
  • vysvětlit význam a využití zastavovacích podmínek
  • vysvětlit klíčové (a pro někoho i citlivé) body a podat argumenty pro řešení navržená v zastavovacích podmínkách
Vzhledem k rozsáhlosti dokumentu a omezenému času budou mít zájemci možnost vyjádřit svůj názor, postoj a připomínky k zastavovacím podmínkám písemně formou dotazníku. Ty budou zohledněny při zpracovávání konečné verze dokumentu.

Vznik zastavovacích podmínek je klíčový pro další rozvoj území osady Lahovské a nezbytný pro možnost provádět jakékoliv přestavby chat. Tato prezentace a následná možnost se vyjádřit Vám dává příležitost ovlivnit budoucnost území.