úterý 6. dubna 2010

Nová podoba internetových stránek

Na začátku března 2010 bylo založeno občanské sdružení Osada Lahovská. Toto sdružení bude pokračovat v informování o dění v osadě na internetové adrese www.lahovska.info.

Pro nové potřeby lépe vyhovuje modernější systém správy těchto internetových stránek. Původní (tato) podoba již nebude dále aktualizována.

Věřím, že Vám bude nová podoba stránek na adrese www.lahovska.info také vyhovovat.

Jiří Barcal

čtvrtek 10. prosince 2009

Námitky k ÚP odevzdány

Ve středu jsem na podatelnu odevzdal námitky k územnímu plánu, ke kterým se během necelých dvou týdnů připojili svým podpisem majitelé 74 pozemků (z cca 260) v osadě Lahovské. To považuji za velký úspěch.

Zároveň se podařilo na jednáních se zastupitelstvem a výborem pro územní plánování na úřadu MČ Velká Chuchle prosadit významnou část námitek a díky tomu je úřad přijal za své a podal je i svým jménem. Upravený text námitek, který úřad převzal a předal na magistrát svým jménem, si můžete přečíst ZDE.

Dokumenty k přečtení:

neděle 22. listopadu 2009

Námitky a připomínky k územnímu plánu

O víkendu jsem společně s několika ochotnými lidmi dal dohromady námitky a připomínky v podobě, o které se domníváme, že je dostatečně kompromisní a tedy přijatelná pro maximum obyvatel osady Lahovské. Kompletní text naleznete v PDF formátu zde.

Námitka má větší váhu než připomínka. Bohužel námitku může vznést pouze zastupitelstvo obce nebo občan, jehož se nějakým způsobem dotýká (např. s ní sousedí) veřejně prospěšná stavba uvedená v územním plánu. "Naštěstí" můj pozemek tuto podmínku splňuje, proto podávám námitku svým jménem. Nabízím vám se k těmto námitkám připojit svým podpisem a tím dodat jejímu znění větší váhu.

Zároveň se budu snažit předložit tento text i s maximem vašich podpisů zastupitelstvu Velké Chuchle s cílem, aby vzali námitky a připomínky za své a přednesli je jménem celé obce. Vaše podpisy v tom určitě sehrají důležitou roli.

Bohužel je na vše velmi málo času. Zasedání zastupitelstva by mělo být 30.11. a vše musí odejít na magistrát do 9.12.2009. Na pozdější námitky a připomínky k územnímu plánu nebude brán zřetel.

Chcete-li se tedy připojit svým podpisem, máte několik možností:
 • podpisový arch budu mít osobně na veřejné schůzky o územním plánu pro Chuchli, kterou svolal starosta na 23.11 od 18h v ZŠ Charlotty Masarykové,
 • nebo si vytiskněte text s námitkami a připomínkami a k tomu podpisový arch (ke stažení zde), to podepište (případně nechte podepsat i sousedy) a dejte do mé poštovní schránky (Jiří Barcal) nejpozději do neděle 29.11 (nevíte-li, kde mám schránku, zavolejte mi na 737200490),
 • kontaktujte mě na telefonu 737200490 a domluvíme, kde bychom se setkali.
Děkuji za spolupráci
Jiří Barcal

neděle 8. listopadu 2009

Nový územní plán k veřejnému projednání

Útvar rozvoje hl. m. Prahy připravuje nový územní plán, ze kterého pro území osady plynou nějaká budoucí omezení. Dále se pokusím shnout některá fakta, která jsem z nového územního plánu vyčetl:
 1. komunikace mezi Chuchlí a Radotínem (s místním názvem Lahovská) byla nově klasifikována jako veřejně prospěšná stavba (číslo DK/105 s komentářem "páteřní komunikace transformačního území Lahovská"). Podle mých informací je to v souladu s nově připravovanou verzí Zastavovacích podmínek. Komunikace je v zastavovacích podmínkách navržena jako 12m (podle telefonické informace od arch. Smutné, nevím ale, zda je navržena takto široká v celé délce). Vyplývá z toho mj. i to, že až se najdou peníze na stavbu, mohly by pozemky v okolí být vyvlastněny, pokud se magistrát s vlastníky nedohodne.
  Vedle toho komunikace z Chuchle na Lochkov (ul. Na Hvězdárně) na rozdíl od stávajícího územního plánu není klasifikována jako veřejně prospěšná.
 2. V návrhu není řešeno vedení komunikace z Chuchle do Lochkova mimo stávající úzkou komunikaci kolem Štičkova sadu. Zdá se, že se nikdo nezabýval možností vybudovat novou komunikaci pod pozemky a vést dopravu mimo území osady.
 3. napojení ul. Lahovská na ul. Na Hvězdárně bude přes stávající ul. Polní. V původním územním plánu se počítalo s tím, že se vybuduje nová propojka vedle těch pár pozemků, které leží pod ul. Polní. Neznám důvod, proč se takto rozhodli, osobně mi přišlo jednodušší vybudovat komunikaci na poli než rozšiřovat stávající úzkou ulici Polní na úkor sousedních již dosti malých pozemků.
 4. Kód využití území celé osady je navržen jako "A" (tj. nejnižší), což zjednodušeně řečeno určuje poměr zastavěné plochy a zahrady. Pokud jsem to pochopil správně, zastavěno smí být u tohoto kódu využití pouze 20% pozemku. Tj. na 400m2 pozemku smí být zastavěno 80m2. To samozřejmě až v době, kdy bude možné na území stavět.
Podrobněji si můžete územní plán prostudovat sami v budově magistrátu na Jungmannově náměstí a na následujících internetových stránkách:
Od 2. listopadu do 9. prosince 2009 může kdokoliv podávat připomínky. Vlastníci dotčených pozemků mohou podávat námitky. Způsob podávání připomínek a námitek je popsán na internetových stránkách územního plánu.

Pokud vše půjde podle plánu, měl by nový územní plán platit od roku 2012.

Pokud vás napadne ještě další věc, která se týká nového územního plánu a je podle vašeho názoru problematická, napište ji pod tento článek nebo na e-mail jiri.barcal@lahovska.info. Na konci listopadu zajdu na úřad v Chuchli a proberu s nimi případné připomínky a námitky. Tím nebráním těm, kteří chtějí podat připomínky sami.

pondělí 21. září 2009

Pilotní projekt sběru odpadu v osadě

Obrátili se na mě z úřadu s žádostí o pomoc při zjištění názoru obyvatel osady na nový způsob sběru odpadů. Úřad si uvědomuje, že chataři pravidelně řeší, jak likvidovat vlastní komunální (směsný) odpad. Před časem byly odvezeny velkoobjemové kontejnery, které přestal magistrát financovat. Od té doby si ti svědomitější vozí odpad s sebou domů.
Do budoucna se nabízí možnost nechat na konci víkendu před zahradou pytel s odpadem, který se druhý den odveze a zlikviduje. Služba by nebyla zadarmo a platil by si ji každý sám tak, že si předem nakoupí pytle označené speciálním logem. Jiné než tyto pytle by se neodvážely.
Úřad shromáždil nabídky od dvou firem s cenou mezi 40 a 50 Kč za jeden 120 litrový pytel.
Aby bylo možné pilotní projekt od příštího jara spustit, potřebuje předběžně zjistit váš zájem o tuto službu. Prosím, vyplňte přiložený dotazník a do 30.9 jej odevzdejte nebo zašlete na adresu úřadu, kterou najdete na stránkách www.chuchle.cz.
Tento sběr odpadu se týká především těch, kteří do Chuchle jezdí pouze na víkendy nebo na jiné kratší pobyty. Ti, co zde mají trvalé bydliště, platí za běžné popelnice, které se sváží pravidelně ve čtvrtek ráno.

Přiložené soubory:
- dotazník k vyplnění

- průvodní dopis od úřadu
- nabídka Pražských služeb
- nabídka AVE CZ

neděle 26. dubna 2009

Vyhodnocení dotazníků

Celkem se sešlo 74 dotazníků, na kterých se obyvatelé vyjádřili k 84 samostatným parcelám (někteří obyvatelé vlastní na území osady více parcel). Na území osady je cca 260 parcel, takže hodnocení zachycuje názory za zhruba 1/3 majitelů zahrad.

Otázka 2 se ptala na postoj k budoucím změnám, které prezentují zastavovací podmínky. Opět významná většina se k budoucnosti staví optimisticky a očekává změnu k lepšímu, zhodnocení pozemků atd. Řádově pouze 10-15% lidí se staví k budoucímu rozvoji s negativním očekáváním. Názory jsou po území osady rozloženy rovnoměrně, nejoptimističtěji hledí do budoucnosti obyvatelé zatím nezpracované části zastavovacích podmínek (100%, hodnocení se však zúčastnilo pouze 20% zahrad z celkového počtu 76).

Otázka 3 zjišťovala, jak intenzivně v průběhu roku jsou pozemky obydleny. Podle výzkumu je cca 30% zahrad obydleno celoročně, cca 30% zahrad obydleno trvale přes léto a 30% zahrad pouze o víkendech. Zbývající jezdí na zahrady pouze výjimečně. Odpovědi na tuto otázku mohou být zkresleny faktem, že se k dotazníku vyjadřovali pravděpodobně hlavně ti, co v osadě pobývají často a o dění v osadě se zajímají. Podle mého názoru bude ve skutečnosti podstatně vyšší množství zahrad obývaných sporadicky. Vedle toho je zajímavá informace, že již dnes je z celkového počtu 260 pozemků obýváno celoročně min. 26 (toto absolutní číslo vychází z vyplněných dotazníků), což přestavuje min. 10% z celkového počtu.

Otázka 4 zjišťovala, zda preferují majitelé zahrad zachování rekreační funkce nebo výstavbu rodinného domku. Podstatná většina uvedla, že by chtěla vybudovat rodinný domek (cca 70%). Zbývajících cca 30% chce zachovat rekreační chatu, polovina z nich by ji chtěla přestavět (vylepšit). V případě Štičkova sadu by chtěla rodinný domek více než polovina majitelů zahrad (cca 60%), přičemž se výzkumu zúčastnilo necelých 40% pozemků, což lze považovat za reprezentativní vzorek.

Otázka 5 zjišťovala časový horizont, ve kterém by chtěli majitelé zahrad stavět. Celkem by chtělo ihned nebo do 5 let stavět 75% majitelů zahrad. Opět v případě Štičkova sadu se vyjádřilo cca 70% majitelů, že by chtělo do 5 let stavět. Výstavbu neplánuje jen cca 15-25% (dle oblasti).

Otázka 6 zjišťovala zájem o vybudování plynovodu s možností se na něj připojit. Zde podstatná část majitelů vyjádřila o plynovod zájem (85%).

Otázka 7 se ptala na ochotu uvolnit část pozemku ve prospěch rozšíření komunikací a budování inženýrských sítí. Čtvrtina z celkového počtu je ochotna pozemek uvolnit, dalších 60% je o tom ochotno jednat. Pouze cca 15% vyjádřilo neochotu pozemek uvolnit. Z dotazníků se zdá, že je tento postoj podobný na celém území osady. Nejnižší ochota je v případě Štičkova sadu, což je pochopitelné vzhledem k průměrné velikosti pozemku mezi 200 až 300 m2. Nejreprezentativnější vzorek hodnocení je u ulice Lahovská, kde se vyjádřilo přes 50% majitelů zahrad. Zde je neochota ustoupit u cca 17% zahrad.

Otázka 8 se ptala, zda mají obyvatelé zájem o vedení autobusové linky osadou. Obecně jsou názory pro a proti vyrovnané (40% ku 60%), avšak v ulicích, jimiž by měl autobus projíždět, je o vedení trasy autobusu výrazný nezájem (90-100%). Tito lidé preferují, že si raději dojdou na zastávku na okraji osady (buď na Radotínské straně nebo u zástavby FINEPu).

Úplnou verzi vyhodnocení si můžete prohlédnout ZDE.

Schéma ulic, na které se odkazuje hodnocení naleznete ZDE.


neděle 15. března 2009

Shrnutí schůze ze dne 12.3.2009

Ve čtvrtek 12.3.2009 se v základní škole ve Velké Chuchli konalo setkání nad Zastavovacími podmínkami pro území osady Lahovské. V tomto článku shrnu nejdůležitější fakta, která zde zazněla.
Za Útvar rozvoje hl.m.Prahy (ÚRHMP) se zúčastnila Ing. arch. Eva Smutná (ES) a Ing. arch. Vlasta Klokočová (VK). Za ÚMČ Velká Chuchle (ÚMČ) se zůčastnilo více lidí, vyjadřoval se pan starosta Stanislav Fresl (SF) a Ing. arch. David Vokurka (DV). V dalším textu budu pro jednoduchost používat pouze iniciály jejich jmen.

V úvodní prezentaci ES uvedla, že je v současné chvíli k dispozici verze Zastavovacích podmínek ze srpna 2007, které se zpracovávaly na základě 2-3 let starých dat (tedy 2004-5). Zadáním od ÚMČ bylo zpracovat návrh řešení území tak, aby zde bylo možné stavět, což odpovídá zařazení území na územním plánu Prahy do kategorie "OB" nebo "výhledově OB" (tzn. oblast pro trvalé bydlení).
Podle slov ES je základní problém nedostatek infrastruktury. Za klíčové považují vyřešení dopravy. Vedle toho obsahují zastavovací podmínky návrhy členění větších (a dnes zpravidla nezastavených) parcel, což však není zásadní a může být přizpůsobeno budoucím potřebám majitelů.

K dopravnímu řešení v prezentaci zaznělo následující:
 • primárně je nutné řešit komunikaci vedoucí mezi Chuchlí a Lochkovem (tj. ul. Na Hvězdárně) a mezi Chuchlí a Radotínem (tj. část ul. Polní a ul. Lahovská)
 • návrh nepředpokládá, že by se zlepšením těchto komunikací zvýšila tranzitní doprava (vychází to z dopravního modelu, který k tomu byl použit) a technické řešení těchto komunikací bude maximálně omezovat a zpomalovat dopravu (tj. max. 30 km rychlost, zachované zůžení na konci ul. Na Hvězdárně - údajně kvůli hodnotným stromům, zpomalovací prahy)
 • zastavovací podmínky neřeší dopravní obchvat osady Lahovská (který by byl výrazným ulehčením především obyvatel u ul. Na Hvězdárně). Hlavní důvod je ten, že zadání bylo zpracovat územní řešení osady, obchvat by musel vést mimo (pozn.: z toho vyplývá, že studie s obchvatem nepočítá, ale nevylučuje jej. Proto nic nebrátí tomu, aby se obchvat řešil nezávisle na zastavovacích podmínkách)
 • minimální šířka veřejného prostoru, kde vede obousměrná komunikace, je 8m, pro jednosměrnou je 6,5m. Tato pravidla platí pro všechna "rozvojová území" a jsou dána nařízením vlády a vyhláškou hl. m. Prahy. Na námitky, že se jedná o již zastavěné území, zazněla odpověď, že se nejedná o "stabilizované území" (jako např. Malá Strana apod.) a vyhlášky musí být respektovány (pozn.: jinými slovy, protože se z chatové osady tvoří obytná oblast, jedná se o rozvojové území)
 • některé komunikace jsou v návrhu zobrazeny šrafovaně, což předpokládá, že se bude jednat o pěší zóny. V těchto případech je navrženo pro obousměrnou komunikaci pouhých 6,5m
 • pro oba předchozí body platí, že se jedná o návrh ÚRHMP z roku 2007. K tomu přišla vyjádření od odborů dopravy, policie apod., které si k tomu kladly další požadavky (rozšíření nad rámec 8m, aby zde mohl jezdit autobus, mohla být zřízena cyklostezka, vysázená alej apod.). Konečné řešení tedy bude výsledkem "vyjednávání" mezi ÚRHMP, ÚMČ a těmito odbory. V každém případě nás ES ujistila, že oni prosazují co nejmenší rozšíření komunikací s ohledem na stávající komplikované majetkové vztahy
 • další argument pro rozšíření komunikací je nutnost vybudování inženýrských sítí - tzn. vedle elektřiny, vodovodu (a v části i telefonních kabelů), které jsou v komunikacích vedeny dnes, je potřeba vytvořit prostor pro vedení splaškové a dešťové kanalizace a případně pro vedení plynu. Stávající šířky to neumožňují, resp. je téměř jistá pravděpodobnost, že by Pražská plynárenská a Pražské vodohospodářské služby odmítly vybudovat plyn a kanalizaci, pokud na to nebude dostatečný prostor
 • DV (ze zastupitelstva Chuchle) vznesl dotaz na ES a VK, zda by se dalo v případě vedlejších komunikací předejít jejich rozšíření tím, že by byly v soukromém spoluvlastnictví více lidí (pozn. jednalo by se tedy o soukromé cesty) a nevztahovaly by se na to vyhlášky a nařízení vlády. Na to ES a VK neznaly odpověď. Nevýhodou tohoto řešení je však to, že veškerou intrastrukturu v těchto soukromých ulicích by si museli hradit tito spoluvlastníci, stejně jako si hradí vedení kanalizace, vody apod. na svém pozemku jejich vlastníci
 • zastavovací podmínky navrhují (po dohodě s ROPIDem, který řeší městskou hromadnou dopravu) vést autobusovou linku po ulici Lahovská. Předpokládají se 3 nové autobusové zastávky - na začátku osady v ul. Na Hvězdárně a dvě v ulici Lahovská - jedna u trafostanice a druhá na louce (pozn.: v dotazníku se můžete vyjádřit, zda chcete, aby autobus osadou projížděl. Váš názor pak bude zohledněn při dalších vyjednáváních)
Průchodnost řešení dopravní infrastruktury závisí především na ochotě majitelů přilehlých pozemků ustoupit ve prospěch rozšíření cesty. K tomu na setkání zaznělo několik důležitých informací:
 • starosta SF i dámy z ÚRHMP všechny přítomné ubezpečili, že pozemky nelze vyvlastňovat a řešení se bude hledat společně s majiteli pozemků, kterých se ustoupení týká
 • v případě, že se bude převádět soukromý pozemek ve prospěch veřejné komunikace, vždy bude muset vzniknout dohoda (smlouva), která bude řešit mj. finanční vyrovnání, znovuvybudování plotu, přesun kiosků s elektroměry a vodoměrných šacht. Bez této domluvy nebude možné záměr rozšíření komunikací realizovat
 • podrobnost zpracované studie neumožňuje zobrazit přesně, kolik metrů z kterého pozemku bude zabráno. Vyznačené zábory jsou pouze orientační. Přesně na to může odpovědět pouze podrobný projekt, který by se na to zpracoval (pozn.: projekt se nezačne zpracovávat, dokud nejprve nebude shoda na zastavovacích podmínkách mezi obyvateli, ÚMČ, ÚRHMP a dotčenými odbory)
 • z řad majitelů k tomuto zazněly dva druhy názorů: pár lidí se vyjádřilo, že jsou ochotni s pozemky ustoupit, protože pozitivní efekt (možnost stavět a několikanásobné zvýšení hodnoty pozemků, které se stanou stavebními) převáží těžkosti s tím spojené. Někteří
 • prohlašovali, že pozemky prodají pouze za ceny, které se dnes platí za stavební parcely. V reakci na to bylo řečeno, že podmínky odkupu pozemku budou výsledkem vzájemné dohody a že by si každý měl zvážit, jaké efekty pro něj bude mít, pokud se podaří dohodu uzavřít a nebude blokovat rozvoj území
Na setkání padlo několik dotazů, proč není zpracováva spodní jihovýchodní část území osady. Odpověď byla tato:
 • VK uvedla, že se nemohou při zpracování zastavovacích podmínek odchýlit od původního zadání, které požadovalo zpracování ulic Na Hvězdárně a Lahovská a s nimi související okolí. Tým nemůže svévolně rozšiřovat zadání
 • starosta SF a ES uvedli, že pro zadání na zpracování zastavovacích podmínek pro jihovýchodní část osady je důležité nejprve dospět ke shodě v případě řešení komunikace Lahovská, kde se májí nacházet páteřní inženýrské sítě (pozn.: tzn. pokud se nenajde způsob, jak dospět ke všeobecné shodě v polovině řešeného území, nemá význam vytvářet zastavovací podmínky i pro zbytek osady)
Velice důležité byly otázky a odpovědi týkající se platnosti zastavovacích podmínek a kroků do budoucna:
 • ES a VK z ÚRHMP uvedli, že zastavovací podmínky jsou pouze studií, která má ukázat hrubé obrysy řešení infrastruktury. V podstatě pouze odpovídá na otázku, jak se dá řešit území, aby na něm bylo možné stavět rodinné domky
 • starosta SF uvedl, že ÚMČ plánuje tento dokument po jeho dokončení předložit zastupitelstvu ke schválení. Avšak na to, aby se podle zastavovacích podmínek začala budovat infrastruktura, je předem nutný souhlas dotčených majitelů pozemků. Až poté budou moci ÚMČ žádat útvar investora magistrátu o poskytnutí prostředků na zpracování podrobného projektu a případné zainvestování budování infrastruktury
 • ES uvedla, že lze hledat dohodou s majiteli dotčených pozemků postupně. Proto pokud dojde např. ke shodě s majiteli pozemků kolem klíčových komunikací, může být vybudována pouze část infrastruktury. V každém případě však uvedli, že pro tuto infrastrukturu je prvořadé vyřešit komunikace Na Hvězdárně a Lahovská. Na nich závisí realizovatelnost v dalších částech osady (pozn.: jako příklad byl uveden Štičkův sad. Pokud se tam majitelé dohodnou, že chtějí ponechat zahrádky, zůstane toto území v původní stavu bez možnosti provádět stavební úpravy. Nicméně to nemusí blokovat rozvoj ostatních částí osady)
Z celé prezentace vyzněla podle mého názoru zásadní informace: zpracovávaná studie zastavovacích podmínek je nabídka současným majitelům pozemků osady Lahovská jak řešit infrastrukturu, aby se jejich pozemky staly stavebními. Vedle toho, že se jim zvýší blahobyt díky nové kanalizaci, autobusu, plynu apod., výrazně se zvýší i cena stávajících pozemků. Pro vybudování infrastruktury je však nutný souhlas obyvatel. Dokud k němu nedojde, zůstane území osady v současném stavu a ÚMČ nebude moci žádat o peníze na investice do tohoto území.

ÚMČ vás proto vyzývá k vyjádření názoru na zastavovací podmínky formou dotazníku, který vyplněný doručte na sekretariát úřadu do 31. března 2009. Vaše názory budou diskutovány s autory zastavovacích podmínek a v maximální možné míře zohledněny v další verzi dokumentu.