neděle 22. listopadu 2009

Námitky a připomínky k územnímu plánu

O víkendu jsem společně s několika ochotnými lidmi dal dohromady námitky a připomínky v podobě, o které se domníváme, že je dostatečně kompromisní a tedy přijatelná pro maximum obyvatel osady Lahovské. Kompletní text naleznete v PDF formátu zde.

Námitka má větší váhu než připomínka. Bohužel námitku může vznést pouze zastupitelstvo obce nebo občan, jehož se nějakým způsobem dotýká (např. s ní sousedí) veřejně prospěšná stavba uvedená v územním plánu. "Naštěstí" můj pozemek tuto podmínku splňuje, proto podávám námitku svým jménem. Nabízím vám se k těmto námitkám připojit svým podpisem a tím dodat jejímu znění větší váhu.

Zároveň se budu snažit předložit tento text i s maximem vašich podpisů zastupitelstvu Velké Chuchle s cílem, aby vzali námitky a připomínky za své a přednesli je jménem celé obce. Vaše podpisy v tom určitě sehrají důležitou roli.

Bohužel je na vše velmi málo času. Zasedání zastupitelstva by mělo být 30.11. a vše musí odejít na magistrát do 9.12.2009. Na pozdější námitky a připomínky k územnímu plánu nebude brán zřetel.

Chcete-li se tedy připojit svým podpisem, máte několik možností:
  • podpisový arch budu mít osobně na veřejné schůzky o územním plánu pro Chuchli, kterou svolal starosta na 23.11 od 18h v ZŠ Charlotty Masarykové,
  • nebo si vytiskněte text s námitkami a připomínkami a k tomu podpisový arch (ke stažení zde), to podepište (případně nechte podepsat i sousedy) a dejte do mé poštovní schránky (Jiří Barcal) nejpozději do neděle 29.11 (nevíte-li, kde mám schránku, zavolejte mi na 737200490),
  • kontaktujte mě na telefonu 737200490 a domluvíme, kde bychom se setkali.
Děkuji za spolupráci
Jiří Barcal

Žádné komentáře: