neděle 8. listopadu 2009

Nový územní plán k veřejnému projednání

Útvar rozvoje hl. m. Prahy připravuje nový územní plán, ze kterého pro území osady plynou nějaká budoucí omezení. Dále se pokusím shnout některá fakta, která jsem z nového územního plánu vyčetl:
  1. komunikace mezi Chuchlí a Radotínem (s místním názvem Lahovská) byla nově klasifikována jako veřejně prospěšná stavba (číslo DK/105 s komentářem "páteřní komunikace transformačního území Lahovská"). Podle mých informací je to v souladu s nově připravovanou verzí Zastavovacích podmínek. Komunikace je v zastavovacích podmínkách navržena jako 12m (podle telefonické informace od arch. Smutné, nevím ale, zda je navržena takto široká v celé délce). Vyplývá z toho mj. i to, že až se najdou peníze na stavbu, mohly by pozemky v okolí být vyvlastněny, pokud se magistrát s vlastníky nedohodne.
    Vedle toho komunikace z Chuchle na Lochkov (ul. Na Hvězdárně) na rozdíl od stávajícího územního plánu není klasifikována jako veřejně prospěšná.
  2. V návrhu není řešeno vedení komunikace z Chuchle do Lochkova mimo stávající úzkou komunikaci kolem Štičkova sadu. Zdá se, že se nikdo nezabýval možností vybudovat novou komunikaci pod pozemky a vést dopravu mimo území osady.
  3. napojení ul. Lahovská na ul. Na Hvězdárně bude přes stávající ul. Polní. V původním územním plánu se počítalo s tím, že se vybuduje nová propojka vedle těch pár pozemků, které leží pod ul. Polní. Neznám důvod, proč se takto rozhodli, osobně mi přišlo jednodušší vybudovat komunikaci na poli než rozšiřovat stávající úzkou ulici Polní na úkor sousedních již dosti malých pozemků.
  4. Kód využití území celé osady je navržen jako "A" (tj. nejnižší), což zjednodušeně řečeno určuje poměr zastavěné plochy a zahrady. Pokud jsem to pochopil správně, zastavěno smí být u tohoto kódu využití pouze 20% pozemku. Tj. na 400m2 pozemku smí být zastavěno 80m2. To samozřejmě až v době, kdy bude možné na území stavět.
Podrobněji si můžete územní plán prostudovat sami v budově magistrátu na Jungmannově náměstí a na následujících internetových stránkách:
Od 2. listopadu do 9. prosince 2009 může kdokoliv podávat připomínky. Vlastníci dotčených pozemků mohou podávat námitky. Způsob podávání připomínek a námitek je popsán na internetových stránkách územního plánu.

Pokud vše půjde podle plánu, měl by nový územní plán platit od roku 2012.

Pokud vás napadne ještě další věc, která se týká nového územního plánu a je podle vašeho názoru problematická, napište ji pod tento článek nebo na e-mail jiri.barcal@lahovska.info. Na konci listopadu zajdu na úřad v Chuchli a proberu s nimi případné připomínky a námitky. Tím nebráním těm, kteří chtějí podat připomínky sami.

1 komentář:

Jiří Barcal řekl(a)...

Za pana Khona:

Měl bych jen drobný komentář k využitelnosti území. Pokud nemáte jiné informace, tak já vycházím z nového konceptu územního plánu, na který jste zaké uvedl odkazy - za což Vám ještě jednou díky!!!

Původní koeficient zde byl uveden jako A tj. skutečně ten nejnižší. Tj. Rodinný dům, kde podle velikosti parcely lze postavit 1-2 NP a současně je nutné splnit:

KPP (koeficient podlažních ploch) - 0,2
Tj. součet hrubých podlažních ploch (pořítáno z vnějších rozměrů) všech nadzemních podlaží může být max. 20% plochy pozemku

KZP (koeficient zastavěné plochy) - 0,2
Tj. plocha zastavěná nadzemními objekty může být max. 20% plochy pozemku

KZ (koeficient zeleně) - 0,65 - 0,8
Tj. minimální plocha zeleně z funkční plochy pozemku

Nový koncept územního plánu zcela změnil způsob označování využitelnosti území a v celé osadě se objevilo O - 0,3/3/50 nebo O - 0,3/3/40

Nové označení znamená:

O - prostorová struktura území OTEVŘENÁ
0,3 - KPP koeficient podlažních ploch (tj. 30% plochy pozemku)
3 - výšková hladina (max.počet podlaží) (tj. 3 NP - dvoupatrový objekt)
50 (40) - podíl zeleně (tj. minimální plocha zeleně)

Z toho vyplývá, že v konceptu ÚP - tedy návrhu, který projde ještě mnoha připomínkami je koeficient naopak o něco vyšší než původně. Pokud vezmu Váš vzorový příklad, tak by se na pozemku 400 m2 měl dát postavit:

Dvoupatrový objekt (3NP), kde součet hrubých ploch všech nadzemních podlaží (počítáno z vnějších rozměrů objektu) může být max. 120 m2 přičemž na pozemku musí zůstat přinejmenším 50% (resp. 40%) zelených ploch.