neděle 26. dubna 2009

Vyhodnocení dotazníků

Celkem se sešlo 74 dotazníků, na kterých se obyvatelé vyjádřili k 84 samostatným parcelám (někteří obyvatelé vlastní na území osady více parcel). Na území osady je cca 260 parcel, takže hodnocení zachycuje názory za zhruba 1/3 majitelů zahrad.

Otázka 2 se ptala na postoj k budoucím změnám, které prezentují zastavovací podmínky. Opět významná většina se k budoucnosti staví optimisticky a očekává změnu k lepšímu, zhodnocení pozemků atd. Řádově pouze 10-15% lidí se staví k budoucímu rozvoji s negativním očekáváním. Názory jsou po území osady rozloženy rovnoměrně, nejoptimističtěji hledí do budoucnosti obyvatelé zatím nezpracované části zastavovacích podmínek (100%, hodnocení se však zúčastnilo pouze 20% zahrad z celkového počtu 76).

Otázka 3 zjišťovala, jak intenzivně v průběhu roku jsou pozemky obydleny. Podle výzkumu je cca 30% zahrad obydleno celoročně, cca 30% zahrad obydleno trvale přes léto a 30% zahrad pouze o víkendech. Zbývající jezdí na zahrady pouze výjimečně. Odpovědi na tuto otázku mohou být zkresleny faktem, že se k dotazníku vyjadřovali pravděpodobně hlavně ti, co v osadě pobývají často a o dění v osadě se zajímají. Podle mého názoru bude ve skutečnosti podstatně vyšší množství zahrad obývaných sporadicky. Vedle toho je zajímavá informace, že již dnes je z celkového počtu 260 pozemků obýváno celoročně min. 26 (toto absolutní číslo vychází z vyplněných dotazníků), což přestavuje min. 10% z celkového počtu.

Otázka 4 zjišťovala, zda preferují majitelé zahrad zachování rekreační funkce nebo výstavbu rodinného domku. Podstatná většina uvedla, že by chtěla vybudovat rodinný domek (cca 70%). Zbývajících cca 30% chce zachovat rekreační chatu, polovina z nich by ji chtěla přestavět (vylepšit). V případě Štičkova sadu by chtěla rodinný domek více než polovina majitelů zahrad (cca 60%), přičemž se výzkumu zúčastnilo necelých 40% pozemků, což lze považovat za reprezentativní vzorek.

Otázka 5 zjišťovala časový horizont, ve kterém by chtěli majitelé zahrad stavět. Celkem by chtělo ihned nebo do 5 let stavět 75% majitelů zahrad. Opět v případě Štičkova sadu se vyjádřilo cca 70% majitelů, že by chtělo do 5 let stavět. Výstavbu neplánuje jen cca 15-25% (dle oblasti).

Otázka 6 zjišťovala zájem o vybudování plynovodu s možností se na něj připojit. Zde podstatná část majitelů vyjádřila o plynovod zájem (85%).

Otázka 7 se ptala na ochotu uvolnit část pozemku ve prospěch rozšíření komunikací a budování inženýrských sítí. Čtvrtina z celkového počtu je ochotna pozemek uvolnit, dalších 60% je o tom ochotno jednat. Pouze cca 15% vyjádřilo neochotu pozemek uvolnit. Z dotazníků se zdá, že je tento postoj podobný na celém území osady. Nejnižší ochota je v případě Štičkova sadu, což je pochopitelné vzhledem k průměrné velikosti pozemku mezi 200 až 300 m2. Nejreprezentativnější vzorek hodnocení je u ulice Lahovská, kde se vyjádřilo přes 50% majitelů zahrad. Zde je neochota ustoupit u cca 17% zahrad.

Otázka 8 se ptala, zda mají obyvatelé zájem o vedení autobusové linky osadou. Obecně jsou názory pro a proti vyrovnané (40% ku 60%), avšak v ulicích, jimiž by měl autobus projíždět, je o vedení trasy autobusu výrazný nezájem (90-100%). Tito lidé preferují, že si raději dojdou na zastávku na okraji osady (buď na Radotínské straně nebo u zástavby FINEPu).

Úplnou verzi vyhodnocení si můžete prohlédnout ZDE.

Schéma ulic, na které se odkazuje hodnocení naleznete ZDE.


Žádné komentáře: