úterý 19. srpna 2008

Informace k uzávěrce komunikace Na Hvězdárně

Uvádím přepis zprávy od odboru dopravy úřadu MČ Praha 16:

Uzavírka ulice Na Hvězdárně
V rámci stavby "TV Velká Chuchle – Serpentina - kanalizace v ul. Na Hvězdárně" dojde k uzavírce ulice Na Hvězdárně ve Velké Chuchli.

Uzavírka bude probíhat ve dvou fázích:
I. fáze v úseku Starochuchelská – Nad závodištěm v termínu od 21. srpna do 22. září 2008.
II. fáze v úseku Nad závodištěm – Nad Libří od 23. září do 30. října 2008.

Investorem akce je Magistrát hlavního města Prahy a zhotovitelem stavební firma KSF s.r.o. –
hl. stavbyvedoucí Ing. Pekař
tel. 323 637 352 -5, 777 703 278

Objízdná trasa
Pro osobní automobily bude objízdná trasa vedena obousměrně: Na Hvězdárně – chatová osada "Lahovská" – staveništní komunikace – K Lochkovu – K Homolce – V Dolích – Starochuchelská.

Žádné komentáře: