sobota 3. května 2008

Informace o postupu rekonstrukce ulice Na hvězdárně

Přepisuji zde vyjádření firmy, která rekonstrukci provádí:

"...Pro potřebu informace občanů o současném stavu prováděných prací a výhled dalších postupů uvádíme toto:

Dosavadní postup prací byl zapříčiněn vyvolanými přeložkami sítí, které byly uloženy v jiných trasách než předpokládal projekt.

  1. Je provedena hlavní opěrná zeď v serpentině,
  2. V záhybu je provedena dešťová kanalizace,
  3. Jsou provizorně ( částečně přeloženy kabely 22kV a 1 kV ),
  4. V průběhu května do srpna bude pokračováno v provádění dešťové kanalizace v místě stávající vozovky. Provoz na komunikaci bude zachován s dílčími opatřeními v zúžených krátkých úsecích,
  5. Za předpokladu, že nedojde v průběhu realizace k nepředvídaným událostem, (nezakreslené inž. sítě) je předpoklad kompletního uzavření komunikace od křižovatky Starochuchelská s ulicí Na Hvězdárně v průběhu srpna do konce října 2008.

Za TDI – ISTAR s.r.o
Zdena Křečková ..."

Žádné komentáře: