pondělí 22. října 2007

Zastavovací podmínky osady (1. pracovní znění)

Pod tímto odkazem naleznete první verzi dokumentu, který vypracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Tímto dokumentem se po zapracování všech připomínek bude řídit městský úřad při plánování budování místní infrastruktury. Vznik tohoto dokumentu je mj. podmínkou pro získání povolení pro stavební úpravy na stávajících objektech a budování rodinných domků.

Tento dokument je v papírové podobě k dispozici na Městském úřadě ve Velké Chuchli. Abych dokument zpřístupnil ke podrobnému studiu více lidem, převedl jsem jej do elektronické podoby.

Je dobře, že po několika letech urgování ze strany městského úřadu konečně tento dokument vznikl. Určitě v něm je plno věcí, u kterých se vám při prvním čtení "zježí vlasy na hlavě". Chtěl bych apelovat, abyste jej chápali jako podklad k diskusi, z níž nakonec můžeme mít prospěch všichni, a nikoliv jako útok na vás, vaše pozemky atd. Tým lidí, kteří dokument zpracovávali, sem přinesli odborný a nezávislý pohled na budoucí využití území s platností na několik desítek let dopředu a v některých případech museli odhlédnout od historie, případně těžkostí při vyjednávání s majiteli dotčených pozemků apod.

Nabízím tyto stránky, svou e-mailovou adresu a svůj čas k tomu, abych shromáždil vaše připomínky, které se stanou podkladem pro vznik další verze dokumentu.

9 komentářů:

Jiří Barcal řekl(a)...

(za pana Škareckého) Zatím jsem to studoval 2hodiny a předběžně říkám, že určitě nebudu souhlasit s táhnutím autobusu přes naší lokalitu. Též nezpracování části lokality(spodní část), která měla být komplexně řešena mě též nepřijde fér (i když v ní nejsem).
Chci se ještě dotázat, je stanovena nějaká úřední lhůta pro vznesení připomínek, nebo to bude následovat až po veřejném projednání? Též bych se nebránil se společně složit na nějakého právníka či odborníka, abychom znali svá práva. Předem děkuji za odpověď.

Jiří Barcal řekl(a)...

(za mě, reakce na p. Škareckého) Dotaz (požadavek) na zpracování i spodní části osady určitě předám.

Oficiální termín pro připomínky není nikde uveden. Ústně jsem na úřadě zaznamenal něco kolem 16.11., přímým dotazem na paní architektku, která dokument zpracovávala, jsem se dověděl, že k jejich zapracování se nedostane dříve než v prosinci.

Osobně nevidím důvod, proč najímat právníka. Dokument, nad kterým diskutujeme, ani ve schválené a závazné formě, nikomu žádná práva nebere a ani na ně neútočí. Dokument pouze upřesní územní plán, který definuje, co na daném území lze a za jakých podmínek postavit.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den pane Barcale,
úvodem bych Vám chtěl za všechny z osady Lahovská poděkovat za Vaši obětavost a čas věnovaný problematice, která se dotýká nás všech z osady.Vzhledem ke skutečnosti, že se můj pozemek nachází v "ulici" Dolní, což je právě zmiňovaná spodní část lokality, chtěl bych se aktivně zapojit do připomínkového řízení.
Je mým zájmem, aby se i naše dolní část stala součástí zmíněného územního rozhodnutí a i naše pozemky se staly co nejdříve stavebními.Proto budu pravidelně sledovat tyto webové stránky a budu vždy připraven se aktivně podílet při podpoře prosazování našeho společného zájmu.

S pozdravem Alen Petrásek
e-mail : alen.petrasek@mctree.cz

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
rovněž Vám děkuji za čas věnovaný problematice Lahovské. Navštěvoval jsem pravidelně MÚ v Radotíně, Chuhli, Útvar rozvoje hl.m.Prahy, poté Magistrát ... Nikde jsem se nedozvěděl mnoho konkrétního, ačkoli se už dávno jednalo. Před dvanácti lety jsem kupoval pozemek v Sadové (980/28) s tím, že po roce 2000 (!) bude stavební. Pak vše sklouzlo o další změnu územního plánu. A teď se dozvím, že sice mám pozemek v ulici, kde budou zřejmě taženy sítě a rekonstruována vozovka, ale jsem na té špatné straně ? V Radotíně, jsem se letos dozvěděl, že je nutné osvětlení, komunikace a sítě. Pak by bylo možné stavět. Po zprovoznění komunikace 978/7 nebude možné na pozemcích pod ní stavět, i když tam povedou sítě a pozamky jsou velikosti 600 až 1500 m2 ? A bude nějaký časový harmonogram zasíťováná celé lokality ?

S pozdravem K. Staněk

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,

ještě jednou se ozývám. Nabízím svůj čas a jsem ochotný se aktivně zasazovat nejen o svůj zájem, ale i o společný zájem celé lokality.

P.S. myslíte si, že bude vůbec možné zapracovat změnu ve smyslu posunutí hranice území nebo alespoň dosáhnou možnosti se připojit i z druhé strany v případě zasíťování ulice před pozemkem ?

Děkuji,

S pozdravem K. Staněk,
email: karelstanek@chello.cz

Jiří Barcal řekl(a)...

Reakce na příspěvek p. Staňka: sám nevím, proč spodní část osady Lahovská není zpracována. Podám to jako jednu z připomínek a věřím, že ji doplní. Co se týče harmonogramu, odpověď vám nedá ani diskutovaný dokument ani MěÚ v Chuchli. Lze pouze odvodit, že se úpravy budou realizovat za těchto podmínek:
a) podaří se vytvořit verzi Zastavovacích podmínek, která bude schválena zastupitelstvem
b) na realizaci se najdou peníze.

Oboje ještě neexistuje. Peníze v rozpočtu místního úřadu nejsou a nebudou (podle slov zastupitelů), takže by se jednalo o peníze z Magistrátu hl.m.Prahy. Nevím, jak rozhodování o těchto investicích na magistrátu probíhá.

Karel Staněk řekl(a)...

Dobrý den,

vidím, že asi valná většina lidí nemá o situaci v Lahovské zájem. Já jsem odeslal doporučený dopis s žádostí, připomínkami a návrhy na Úřad MČ Velká Chuchle. Takto jsem byl instruován při osobní návštěvě. Za dva měsíce jsem neodržel žádnou odpověď. Možná je to způsobeno i dlouhodobou absencí zodpovědného člověka na stavebním odboru. Stejný dopis jsem odeslal (obyčejně) paní architektce z Územního rozvoje. Podle mého názoru není problém Lahovské tak složitý, aby se jeho řešení táhlo roky. Komunikace k Lochkovu, Polní a kolem Třešňovky mohou být obousměrné a ostatní - Lahovská, Sadová jednosměrné. Sítě jsou v dosahu (od Radotína) nebo je možné propojení ihned po zasíťování pozemků Finepu. Je tu zřejmě jen otázka priorit, ale návaznost na zástavbu Finepu přímo vybízí ke kultivaci lokality Lahovská a vytvoření rovných šancí pro všechny obyvatele.

S pozdravem Karel Staněk

Jiří Barcal řekl(a)...

Dnes jsem shodou okolností byl osobně u paní architektky Smutné. Dala mi nahlédnout do všech připomínek a námětů, které jí leží na stole. Bohužel ÚRHMP má v současné době prioritu dokončit nový územní plán celé Prahy. Proto se ke zpracování nové verze studie dostane až na konci letních prázdnin nebo až po nich. Mezi připomínkami je mj. připomínka pana Staňka.

Karel Staněk řekl(a)...

Byl jsem opět na úřadě ve Velké Chuchli a bylo mi na stavebním odboru sděleno, že zatím peníze na kanalizaci Lahovské nejsou, že se dva roky nic dít nebude. Nevím jak ostatní, ale mě to neuspokojuje. Dobře, teď peníze nejsou, ale musí se o ně v předstihu žádat, věci se musí hýbat. Mám dotaz, jestli není možné na vývěsce v Lahovské vyzvat ty obyvatele, kteří mají zájem o co nejrychlejší vývoj, aby se zkontaktovali, sešli atd. Mám pocit, že internet moc lidí nesleduje.

K. Staněk